Desinfecteren

Nerta Bac-Cid 200 is bestemd voor de gecombineerde reiniging en ontsmetting van oppervlakken, vloeren en wanden met een bactericide en fungicide werking. Voor het desinfecteren in de diersector geldt een concentratie-tijdsverhouding van 1% gedurende minimaal 5 minuten. Te ontsmetten oppervlaken dienen vooraf grondig te worden gereinigd. Nerta Bac-Cid 200 wordt aanbevolen voor het desinfecteren van apparatuur en gebruiksvoorwerpen alsmede voor de grove ontsmetting van vloeren en wanden. Nerta Bac-Cid 200 mag niet verneveld worden in ruimten waarin zich dieren bevinden en men mag het niet met dieren in contact laten komen.

BACCID 200

BACCID-2001a